Home

  

Zijn er ook langetermijngevolgen van cyberpesten?

Niet enkel op korte termijn, maar ook op lange termijn kan (cyber)pesten gevolgen hebben. Volwassenen die tijdens hun tienerjaren ge(cyber)pest werden, lopen een groter risico op mentale gezondheidsproblemen. Voorbeelden van deze problemen zijn depressie, eenzaamheid, een laag zelfbeeld of sociale angst (bang zijn dat iedereen negatief over je denkt).
Ook passen slachtoffers van (cyber)pesten vaak hun gedrag aan. Alles wat vroeger ooit tot het pesten heeft geleid (uiterlijke kenmerken, voorkeuren, bepaald gedrag…), proberen ze - zélfs als volwassene - te vermijden.
Voormalige slachtoffers zijn ook meer op hun hoede voor het delen van persoonlijke informatie en ze proberen conflicten te vermijden.

Share

 - webdesign [isotoop] user login  -