Home

  

Handige links

Hieronder vind je een lijst van websites die je wegwijs kunnen maken in de wereld van internet, het veilig gebruik van internet, informatieve sites voor jongeren, ...

 

Websites over internet en privacy, sociale media, ...

www.veiligonline.be
Ga aan de slag met 5 interactieve thema's met getuigenissen van jongeren en ouders, quiz, stellingen en opvoedingstips. (Gezinsbond en Child Focus)

www.clicksafe.be
Informatie over veilig internet voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. (Child Focus)

www.medianest.be
Informatie voor ouders over mediaopvoeding (Mediawijs ism. 20 partners)

www.mijnkindonline.nl
Informatie en tips over hoe je je kinderen kan begeleiden op internet.

www.klasse.be
Een multimediaal communicatieplatform voor leerkrachten, ouders en leerlingen.

www.veiliginternetten.nl
Informatie en tips over veilig internet.

www.mediawijsheid.nl
Informatie en tips over veilig internet.

www.cybersimpel.be
Handige tips over digitale veiligheid en privacy. Je vindt er ook terug hoe je je smartphone of computer veilig kan instellen (Test Aankoop en Google)

www.facebook.com/safety
Centrum van Facebook met info over veiligheid.

www.ikbeslis.be
Informatie over hoe je privacy beschermen (Belgische Privacycommissie)

www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd
Uitgebreid kennisdossier over veilig internetgebruik voor kinderen

www.mediaraven.be
Mediaraven vzw gaat aan de slag met de kansen die digitale media bieden. Ze maken mediaproducties en digitale tools en hebben een breed vormings- en ondersteuningsaanbod.

www.c-and-a.com/nl/nl/shop/media-wijsheid
Artikels over mediawijsheid en mediaopvoeding in het gezin.

www.beveiligingwijzer.nl/


Artikels met tips voor preventie van cybercrime.

terug naar boven

Websites over (online) relaties en seksualiteit

www.seksualiteit.be
Informatie en tips voor ouders over seksualiteit bij kinderen en jongeren. (Sensoa)

www.allesoverseks.be
Informatie en tips voor jongeren over alle vragen die ze zich stellen over seks, seksualiteit en relaties. (Sensoa)

www.vlaggensysteem.be
over hoe reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag? (Sensoa)

www.sexting.be
info voor ouders, leerkrachten en jongeren over sexting (Child Focus, Sensoa, Jong&Van Zin, Mediawijs)

www.weljongniethetero.be
over seksuele en genderdiversiteit

www.pimento.be
Pimento versterkt iedereen die met groepen (jonge) mensen werkt rond de thema's relaties en seksualiteit, weerbaarheid en pesten, teambuilding, identiteitsontwikkeling en jongerenparticipatie.

www.min19.be
over seksuele en genderdiversiteit voor -19-jaringen (online forum, identiteit wordt nagegaan)

www.zanzu.be
info over seksualiteit in 14 talen

www.merhaba.be
over holebi specifiek voor ouders met andere etnisch-culturele achtergrond

www.transgenderinfo.be
Dé plek voor al je vragen over het transgenderthema.

terug naar boven

 

Websites over gamen

www.speelhetslim.be
Tips en advies over gamen

www.vad.be/themas/gamen
Achtergrond informatie over gamen

www.druglijn.be/drugs-abc/gamen
Achtergrond informatie over gamen

www.druglijn.be/test-jezelf
Hier kan je zelf testen hoe riskant je gamegedrag is.

www.c-and-a.com/be

Videospelletjes als hobby voor kinderen en jongeren.

gamesindeklas.mediawijs.be
over het gebruik van games op school. (Mediawijs ism. het departement Onderwijs)

terug naar boven

 

Websites over (cyber)pesten

www.kieskleurtegenpesten.be
Het Vlaams netwerk 'kies kleur tegen pesten' maakt het thema (cyber)pesten bespreekbaar, stimuleert onderzoek, bundelt informatie, sensibiliseert, ontwikkelt campagnemateriaal en organiseert de week tegen pesten.

www.allesoverpesten.be
Alles over Pesten bundelt expertise, initiatieven en tips om ouders, begeleiders en kinderen en jongeren zelf beter te wapenen om - samen - (cyber)pesten te voorkomen en zo goed mogelijk aan te pakken.

tegencyberpesten.mediawijs.be
over (de aanpak van) cyberpesten op school (Mediawijs ism. het departement Onderwijs)

www.koogo.be/infouder/pesten-aanpakken
Hier vind je de brochure voor ouders 'Pesten aanpakken' van de drie ouderkoepels: VCOV, Go Ouders en KOOGO

terug naar boven

 

Websites voor kinderen en jongeren

www.ketnet.be
Website van de gelijknamige kinder-TV-zender waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen, lezen en leren over hun favoriete Ketnetpersonages.

www.computermeester.be
Educatieve website om kinderen (vanaf de kleuterklas tot het 6de leerjaar) op een leuke en eenvoudige manier te laten kennis maken met wiskunde, taal en wereldoriëntatie.

www.wai-not.be
Website voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, waar ze kunnen surfen in een veilige, afgeschermde omgeving. De site heeft ook een gemodereerde chatfunctie en een mailprogramma.

www.clicksafe.be
Over veilig internet met onderdeel voor kinderen en voor jongeren. (Child Focus)

www.praatoverpesten.be
voorkomen en aanpakken bij jongeren. (Tumult vzw)

www.noknok.be
Informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen, voor jongeren tussen 12 en 16 jaar.

www.kinderrechten.be
Informatie voor kinderen en jongeren over hun rechten. (Vlaams Kinderrechtencommissariaat)

www.jongerengids.be
De snelste weg naar informatie voor jongeren. Hier vinden jongeren informatie over alles wat hen bezighoudt. Informatie opgedeeld voor twee leeftijdsgroepen: 11-15 jaar of 16-22 jaar.

www.awel.be
Vroegere kinder- en jongerentelefoon, bereikbaar via brievenbus@awel.be, via chat of tel 102 (van maandag tot zaterdag van 16 uur tot 22 uur)

www.jac.be
Jongerenadviescentrum: waar jongeren gratis terecht kunnen met al hun vragen. Dit kan ook via mail, chat of telefoon.

www.allesoverseks.be
Informatie voor jongeren over alle vragen die ze zich stellen over seks, seksualiteit en relaties. (Sensoa)

www.weljongniethetero.be
WJNH (landelijke jeugdorganisatie) een ontmoetingsplaats voor jonge holebi's en transgenders en maakt holebi- en transgenderseksualiteit bespreekbaar.

www.druglijn.be
De druglijn: voor alle vragen m.b.t. drugs, alcohol, ... enz. (tel 078 15 10 20).

terug naar boven

 

Websites voor ouders/begeleiders van kinderen en jongeren met een beperking

www.konekt.be/nl

Konekt gaat radicaal voor een wereld waarin personen met en zonder beperking samen leven, leren en werken.

www.sensoa.be/praten-met-mensen-met-een-beperking-over-relaties-en-seks

Kom hier meer te weten over praten met mensen met een beperking over relaties en seks en ontdek tal van materialen om hen verder te ondersteunen in de opvoeding.

www.childfocus-star.be

Star is een online, pedagogische tool dat een veilig en verantwoord internet gebruik promoot bij jongeren met een autismespectrumstoornis.

Websites van de Gezinsbond

www.gezinsbond.be
Algemene website van de Gezinsbond

www.goedgezind.be
Online platform met nieuws, tips en advies voor ouders

www.gezinssportvlaanderen.be
Website van Gezinssport Vlaanderen vzw

www.gezinsvakantie.be
Website van Gezinsvakanties-Familiatours vzw

www.afya.be
Website van Afya, de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond

terug naar boven

 

Websites van Child Focus

www.childfocus.be
Algemene website van Child Focus

www.stopchildporno.be
Burgerlijk meldpunt tegen kinderpornografie op internet van Child Focus

www.clicksafe.be
Over veilig internet met informatie voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. (Child Focus)

www.childfocus-star.be/nl
STAR is een online pedagogisch hulpmiddel dat een veilig en verantwoordelijk internetgebruik promoot bij jongeren met autismespectrumstoornissen (ASS).

www.girlpowersquad.be
Een pedagogische tool voor begeleiders uit jeugdhulpvoorzieningen om met kwetsbare meisjes vanaf 11 jaar aan de slag te gaan rond tienerpooiers.

terug naar boven

 

Websites van ouderkoepels

www.vcov.be
VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) is de ouderkoepel van het vrij onderwijs. VCOV vertegenwoordigt alle ouders en de ouderverenigingen van de scholen van het Katholieke net in Vlaanderen.

www.go-ouders.be
Website voor ouders en ouderverenigingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

www.koogo.be
Website van de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs).

terug naar boven

 - webdesign [isotoop] user login  -