Home

  

Over Veilig Online

Veilig Online is een initiatief van Gezinsbond en Child Focus.

We willen ouders versterken in de media-opvoeding van hun kinderen. Hiervoor maken we gebruik van de interactieve vormingsmodules die je ook op deze website kan raadplegen.

Samen geven we al meer dan 10 jaar vormingen voor ouders.


Enkele weetjes over Veilig Online

  • Vormingen van Veilig Online worden erg gewaardeerd door de deelnemers.
  • Bij ouders in kwetsbare situaties liggen de evaluatiescores zelfs net iets hoger.
  •  8 op 10 deelnemers geeft aan beter te communiceren met hun kind(eren) over hun online media leven. 8 op 10 praat er ook over met andere ouders.
  • Meer dan 5 op 10 deelnemers past de opvoedingstips onmiddellijk toe.
  • Meer dan 5 op 10 deelnemers zoekt bijkomende informatie en inspiratie op de website www.veiligonline.be

(Resultaten uit het evaluatie- en impactonderzoek van Veilig Online 2019)

Onze doelstellingen

Met ons vormingsaanbod en onze online modules willen we dat ouders:

  • meer weten over het mediagebruik van kinderen en jongeren
  •  inzicht hebben in het belang van de online wereld van kinderen en jongeren
  •  een positieve ingesteldheid hebben over kinderen en de digitale wereld
  •  de opvoedingstips toepassen in het gezin
  •  meer in gesprek gaan met hun kinderen over internet

om zo uiteindelijk sterker te staan in de media-opvoeding van hun kinderen.

Wil jij ook een vorming organiseren? Doe hier je aanvraag.

 - webdesign [isotoop] user login  -