Home

  

Wanneer moet ik de school inlichten of verdere stappen ondernemen? En spreek ik dan best de andere ouders zelf aan?

Van zodra het functioneren van je kind belemmerd wordt en zijn/haar welbevinden in het gedrang komt, kan je best verdere stappen ondernemen. Dat is een grens die je best samen met je kind bekijkt. Je kan dan de school inlichten, op voorwaarde dat dit in veiligheid, verbondenheid en vertrouwen kan natuurlijk. Dit hoeft niet de eigen klasleerkracht te zijn, maar bv. de zorgjuf of iemand waar je kind vertrouwen in heeft.
Er wordt afgeraden om andere ouders zelf rechtstreeks aan te spreken. Dan kom je heel snel in een defensief discours waarmee je niet altijd vooruit geraakt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je in een afwachtende rol moet gaan zitten. Je kan dus best het gesprek met de school (klasleerkracht, directie, eventueel CLB) aangaan en daar duidelijke afspraken maken wat de volgende stappen zijn die genomen zullen worden.

Share

 - webdesign [isotoop] user login  -