Home

  

Waar kan ik terecht als de school het probleem niet serieus neemt?

Je gaat best met zoveel mogelijk bewijsmateriaal in gesprek met de school en het CLB. Volgt er geen reactie naar wens, dan moet je je richten tot de onderwijskoepel van de school. Daar richt je je best tot de hoofdverantwoordelijke.
Je kan het probleem ook aankaarten via de klachtenlijn op www.kinderrechten.be. Er zal dan vanuit het kinderrechtencommissariaat initiatief worden genomen (bemiddelend).
Je probleem kan ook bij de politie worden neergelegd in de vorm van een klacht. Zorg in dat geval ook voor 'bewijsmateriaal'.
Hou er wel rekening mee dat dat bv. inschakelen van de politie ook een grote indruk kan nalaten op je kind. Bespreek dit dus zeker met hem/haar.

Share

 - webdesign [isotoop] user login  -