Home

  

Samenwerkingen

We zijn ervan overtuigd dat samenwerken loont: je kan de krachten bundelen bij de voorbereiding, je kan de kosten delen en je bereikt meer mensen.

Heb je interesse om samen te werken met de lokale afdeling van de Gezinsbond? Neem contact op met een vrijwilliger van de afdeling. Contactgegevens verkrijg je via www.gezinsbond.be/Afdelingen.

Wat houdt een samenwerking in?

  • Alle afspraken in verband met de vorming (vastleggen datum, locatue, kostenverdeling, promotie ...)  worden bij voorkeur samen met de vrijwilligers van de lokale Gezinsbond gemaakt.
  • We vragen bij samenwerking het logo van de Gezinsbond in alle communicatie over de vorming te plaatsen.
  • Aan de lokale afdeling vragen we om deze vorming toe te voegen in de webtoepassing Activiteitenbeheer (activiteit op basis van centraal betoelaagd aanbod), zodat de vergoeding van de begeleider en de promotie optiemaal kan verlopen.
  • Op de avond van de vorming is er minstens één vrijwilliger van de lokale afdeling van Gezinsbond aanwezig, deze brengt ook materiaal mee om de werkig van de Gezinsbond in de kijker te zetten.
ordelijst: 
2.00

 - webdesign [isotoop] user login  -