Home

  

Mijn kind wordt afgedreigd via sociale media tot het betalen van een som. Zo niet, worden compromitterende foto’s verspreid. Help!

Bespreek de situatie met je kind en oordeel niet.
Wij raden je aan zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen en dit te melden bij de politie. Betaal zeker niet! Blokkeer zo vlug mogelijk de afperser en meldt de situatie aan de website waar dit gebeurde. Voor meer informatie kan je terecht bij Child Focus op het nummer 116 000. Zij bekijken samen wat verder mogelijk is.

Share

 - webdesign [isotoop] user login  -