Home

  

Hoe kan ik controleren wat mijn kind online doet?

Als je wil te weten komen wat je kind online doet, ga je best het gesprek aan met je kind. Zorg van jongs af aan voor een open houding naar je kind toe.
Als je wil weten wat je kind online doet, kan je hier best over praten. Vraag wat hij/zij online tegenkwam, met wie hij/zij contact had, wat het leukste was… Zoals je ook vraagt over een dag op school of op een hobby.
Je kan online gedrag van je kind beter niet achter de rug controleren. Zo schend je zijn/haar privacy én zorg je voor een vertrouwensbreuk. Wil je het online gedrag van je kind toch controleren, zeg dit dan vooraf.
Wil je toch bv. een vriendenlijst op sociale media controleren? Doe dit dan samen met je kind.

Als je kind nog heel jong (peuter, kleuter) is, kan je wel bepaalde controle systemen gebruiken. Die worden o.a. aangeboden door je besturingssysteem op je smartphone of door internetproviders. Wij kunnen hiervoor echter geen promotie maken.

Share

 - webdesign [isotoop] user login  -