Home

  

Als je als ouder merkt dat een kind gepest wordt (niet per se je eigen kind), betrek je dan de volwassenen in de omgeving van dat kind of motiveer je je kind om zelf te reageren?

Dat is een moeilijke kwestie. Merkt je kind dit pesten ook op? Dan kan je je kind motiveren om op het pesten te reageren. Maar dat is niet makkelijk voor een kind. Reageren op pesten kan op verschillende manieren, ook door steun te bieden aan het slachtoffer. Als jouw kind zelf niet kan of wil reageren, contacteer je best de school.
Het is beter dat je niet zelf de andere ouder aanspreekt, omdat dit erg gevoelig en emotioneel kan zijn bij de ouders van de pester.

Share

 - webdesign [isotoop] user login  -