Is controle van online gedrag enkel mogelijk mits toestemming van mijn kind?

Het recht op privacy staat ingeschreven in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Tegelijkertijd heb je als ouder de plicht om je kinderen op te voeden. En bij opvoeding hoort nu eenmaal opvolging. Als ouder mag je niet zomaar inbreken in de account van je kind zonder zijn of haar toestemming, want daarmee schend je de privacy van je kind. Daarom is het belangrijk om de opvolging van je kind in onderling overleg te doen. Leg uit aan je kind dat je af en toe eens wil bekijken waar ze mee bezig zijn. Doe dit dan ook samen met hen. Als je filters installeert of de instellingen van hun Facebook-account wil aanpassen, doe dit dan ook samen met je kind en leg uit waarom je het doet. Dit is veel effectiever en het brengt het gesprek over de computer en het internet op gang.

- webdesign [isotoop] - disclaimer - user login  -