Heeft de school een rol te vervullen in internetopvoeding?

De school heeft als taak om kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen zodat ze gewapend zijn om te functioneren in de maatschappij. Deze taak is heel breed en gaat zowel over theoretische dingen, als over rekenen en taal, maar ook bijvoorbeeld verkeersopvoeding waarin we kinderen leren zich op een veilige manier op straat te begeven. Aangezien vandaag ook het internet een onmiskenbaar onderdeel van onze maatschappij uitmaakt, is het een taak van de ouders zowel als de school om kinderen op te voeden tot een veilig en verantwoord internetgebruik.
In de nieuwe eindtermen (2017) is mediaopvoeding ook opgenomen: "Leerlingen moeten kunnen werken met de nieuwe digitale technologieën en ook kritisch kunnen omgaan met informatie en nieuwe sociale media."

- webdesign [isotoop] - disclaimer - user login  -