Hoe moet je reageren op cyberpesten?

Bij een geval van cyberpesten is het belangrijk dat er op vijf sporen gewerkt wordt: dader, slachtoffer, omstaanders, ouders en de school. Als ouder is het dan ook het belangrijkste dat je je kind (als dader of slachtoffer) niet beschuldigt of het internet direct verbiedt. Vaak gebeurt pesten in de schoolcontext. Cyberpesten staat niet los van het “klassieke” pesten. Ga naar de school en bespreek met de leerkracht of directie hoe het probleem kan aangepakt worden.

- webdesign [isotoop] - disclaimer - user login  -