Eens op internet, altijd op internet?

Eens je iets op het internet plaatst, weet je inderdaad niet wat er precies mee gebeurt. Zelfs als je iets verwijdert, zijn er soms nog sporen van terug te vinden. Bovendien kunnen anderen ook altijd foto’s, video’s of teksten die jij op het internet zet, opslaan of doorsturen Je dient dus steeds voorzichtig te zijn welke informatie je op het internet plaatst.

- webdesign [isotoop] - disclaimer - user login  -