Hoe kan ik mijn kinderen beschermen tegen anderen die hun foto publiceren?

Iedereen heeft een ‘recht van afbeelding'. Dit houdt het recht in om te beslissen of een foto of filmpje, waarin je duidelijk herkenbaar bent, gepubliceerd mag worden of niet. In principe moet men dus toestemming vragen vooraleer iemands foto op een profiel te plaatsen. Voor minderjarige kinderen moet deze toestemming eigenlijk zelfs aan de ouders gevraagd worden.
Als iemand dus een duidelijk herkenbare foto van je kind online geplaatst heeft, kan je je daartegen verzetten. Spreek in eerste instantie de persoon die de foto postte aan. Zeg hem of haar dat je het niet leuk vindt dat die foto online staat en eis op basis van het ‘recht van afbeelding' om deze te verwijderen. Indien dit niet helpt, kan je de foto rapporteren of melden. In laatste instantie kan je op basis van de schending van dit recht naar de lokale politie stappen.
Maar wat als die foto’s toch verspreid worden? Enkele tips voor ouders:
• Stel je kind gerust, wees niet veroordelend. Zit degene die de beelden verspreid heeft op school, sportclub, muziekacademie,… licht de directie/trainer/verantwoordelijke dan zeker in
• Probeer een zicht te krijgen op de situatie (wanneer, naar wie en welke beelden zijn er precies verstuurd?)
• De beelden worden het snelst verwijderd door de persoon die ze verspreid heeft. Lukt dit niet dan kan je dit melden op de website in kwestie. Daarnaast kan ook Child Focus helpen. Je kan hen bereiken via het nummer 116 000

- webdesign [isotoop] - disclaimer - user login  -