Hebben games ook voordelen?

Hoewel deze niet zo vaak in de media vermeld worden, hebben games ook heel wat positieve effecten: het aanscherpen van coördinatievaardigheden, het verbeteren van oog-hand-coördinatie, beter probleemoplossend denken, stimuleren van de creativiteit, leren beslissingen nemen, een versterkte ruimtelijke en visuele conceptualisatie, het bevorderen van talenkennis. Dit zijn allemaal effecten die zijn aangetoond in onderzoek rond games.
Games hebben ook een sterk sociaal karakter. Vaak speel je met of tegen anderen, waardoor je heel wat sociale vaardigheden oefent. Om risicosituaties te vermijden, is het wel beter dat je je kind leert om in games waarin je met de anderen kan communiceren, deze gesprekken te beperken tot de inhoud van het game. Vaak zijn je medespelers immers vreemden met wie je best geen persoonlijke dingen deelt.

- webdesign [isotoop] - disclaimer - user login  -