Surfen

Via het World Wide Web de wereld bezoeken door van website naar website te springen (surfen).

Gebruik

  • Bron van informatie: je vindt er heel veel informatie over alle onderwerpen.
  • Je kan favoriete websites bekijken, zoals bv. huiswerksites, sites van muziekgroepen, sites van idolen... kortom alles wat zich in de leefwereld van een kind afspeelt.
  • Via persoonlijke contacten krijg je andere informatie. Kinderen praten onder elkaar en geven zo adressen door. Dit is iets wat volwassenen in hun dagdagelijkse activiteiten ook doen.
  • Snel en gemakkelijk. Iedereen kan ermee overweg.
  • Er zijn ook leuke kinderbrowsers waar kinderen tot 11 jaar veilig kunnen surfen naar spannende en leerzame sites. 

Mogelijke risico's

  • Reclame: jongeren worden meer en meer beschouwd als consumenten en krijgen dan ook heel veel reclameboodschappen te verwerken via internet. Bedrijven weten op internet de plekken te vinden waar jongeren graag vertoeven.
  • Schadelijke inhoud: elke inhoud die de integriteit van een kind kan schaden. Dit kan gaan van het geconfronteerd worden met schadelijke beelden (foto's,video's, afbeeldingen...) tot alle soorten documenten. Kinderen kunnen doelbewust zoeken naar dergelijke sites maar er ook per ongeluk op terechtkomen.
  • Betrouwbaarheid van informatie: je moet kinderen leren dat niet elke informatie die je op internet aantreft, betrouwbaar is. Leer kinderen aan bronverificatie te doen. Hier is ook een belangrijke taak voor het onderwijs weggelegd. 
  • E-privacy: kinderen geven te veel en te gemakkelijk hun persoonlijke gegevens vrij op internet. Wanneer zij een formulier moeten invullen, zullen zij dit dan ook heel makkelijk doen omdat er hen een ‘beloning' wacht, gaande van het creeëren van een e-mailadres tot het winnen van een gsm. Ze riskeren dan wel dat er persoonlijke info ontfutseld wordt.

Onderdeel: