Opvoedingstips

  • Maak seksualiteit bespreekbaar, zowel online als offline.
  • Waarschuw hen voor de risico's van een persoonlijke ontmoeting.
  • Bespreek grenzen en regels: leer je kind ‘nee’ zeggen en weg te klikken.
  • Belangrijk om eerover te praten, eerder dan te verbieden.
  • Stimuleer de jongere om zo vlug mogelijk een vertrouwenspersoon aan te spreken.
  • Spreek af dat ze niet zomaar foto's en filmpjes op het internet plaatsen.
  • Leg uit waarom ze nooit contactgegevens mogen doorgeven.
  • Zorg ervoor dat je kind over betrouwbare informatie beschikt.
  • Verwijs als ouder zelf naar enkele goede websites over seksualiteit (http://www.sensoa.be/, http://www.allesoverseks.be/, ...)
  • Contact en info: CLB, AWEL vzw, CAW, CLB CHAT, JAC,...

Meer info hierover vind je op www.clicksafe.be