Hoe werkt parental control?

Er zijn verschillende systemen van parental control op de markt. Deze softwaresystemen laten toe dat ouders bepalen wat kinderen wel of niet kunnen op het internet. Zo kan je websites of programma’s blokkeren, tijdsloten instellen die de computer of een applicatie automatisch afsluiten, ... afhankelijk van welk softwaresysteem je gebruikt.
Parental control is eigenlijk een filtersysteem, dus ook hier geldt dezelfde opmerking: het is een technisch hulpmiddel, maar opvoeding en communicatie blijven het belangrijkste (zie boven).

- webdesign [isotoop] - disclaimer - user login  -