E-mail

Een e-mail adres is niet alleen nodig om een email te sturen maar vooral om toegang te hebben tot de online wereld: chatten, netwerken,...

Gebruik

 • Je kan er snel veel mensen mee bereiken.
 • Het is een grote bron van communicatie en vervangt bijna volledig het corresponderen per brief.
 • Je hebt de mogelijkheid om bijlagen mee te sturen.
 • Hoewel bijna alle jongeren een e-mailadres hebben, mailen ze vaak veel minder dan volwassenen dat doen. Toch is dit e-mailadres belangrijk voor hen. Ze hebben het immers nodig om te netwerken, chatten,...
 • Het e-mailadres is een bewijs van je internet-identiteit. Door je e-mailadres ben je iemand op het internet en weten mensen hoe je te bereiken. Door de keuze van het e-mailadres kan je bovendien zelf beslissen hoe je zal heten op het net.

Tips:

 • Best twee e-mailadressen hebben: een 'rommeladres' en een identificeerbaar adres
 • Installeren van anti-virus en anti-spam
 • Niet op de e-mails van onbekenden antwoorden
 • De kritische geest van je kind stimuleren
 • Een goed paswoord hebben
 

Mogelijke risico's

 • Spam: in grote hoeveelheid berichten versturen die het gebruik van netwerken, meestal internet, blokkeren. Iedereen krijgt mails met spam en dus ook kinderen.
 • Virussen: het gebruik van mail is een manier om virussen binnen te halen. Meestal gebeurt dit via attachments (bijlagen) die meegestuurd worden.
 • Anonieme e-mailadressen kunnen gebruikt worden om te cyberpesten. Je weet dan niet van wie de mail afkomstig is.
 • Keuze van e-mailadres: leer aan je kinderen een e-mailadres te kiezen dat zo neutraal mogelijk is en waaruit niet blijkt of zij een jongen of een meisje zijn.

 

 

 
Onderdeel: