Hoe reageren op cyberpesten?

Bij een geval van cyberpesten is het belangrijk dat er op vijf sporen gewerkt wordt: dader, slachtoffer, omstaanders, ouders en de school. Als ouder is het dan ook het belangrijkste dat je je kind niet beschuldigt of het internet direct verbiedt. Ga na met je kind of het weet wie de dader kan zijn. Vaak is die te zoeken in de schoolcontext. Cyberpesten staat immers nooit echt los van het “klassieke” pesten. Vaak worden kinderen die slachtoffer worden van cyberpesten ook op de speelplaats geplaagd of gepest. Ga samen met je kind naar de school en bespreek met de leerkracht of directie hoe het probleem kan aangepakt worden.
Veel concrete informatie over signalen of de precieze aanpak van cyberpesten vind je op de website www.clicksafe.be

- webdesign [isotoop] - disclaimer - user login  -